Corona

Vi värnar om möjligheten att få ta avsked och hedra minnen. Vi har därför fortfarande öppet men anpassar besök och begravningar efter rådande restriktioner och rekommendationer.

Vid besöket

Via vår hemsida har du möjlighet att boka ett telefonmöte med oss. Det går också bra att hålla kontakt via mejl om du föredrar det.

Är du fullt frisk och inte tillhör någon riskgrupp är du också välkommen att besöka oss på byrån. Då ser vi till att hålla avstånd och nöjer oss med att hälsa muntligen. Vårt besöksrum tillåter 4 besökare i taget.

Hembesök försöker vi för närvarande att undvika.

På begravningen

Enligt rådande direktiv kan vi max vara 20 personer under begravningen. Då räknas dock inte präst/borgerlig officiant, ceremonivärd, organist, musiker eller vaktmästare. Vi hjälper till att instruera gäster vad de kan sitta så att vi håller avstånd.

Vid minnesstunden

Vi hjälper er att utforma minnesstunden i enlighet med rådande direktiv. Folkhälsomyndighetens allmänna och särskilda råd säger att det högst får sitta fyra personer vid varje bord och att avstånden mellan varje deltagare behöver vara minst 1 meter.