Corona

Vi värnar om möjligheten att få ta avsked och hedra minnen. Vi har därför fortfarande öppet men anpassar besök och begravningar efter rådande restriktioner och rekommendationer.

Vid besöket

Via vår hemsida har du möjlighet att boka ett telefonmöte med oss. Det går också bra att hålla kontakt via mejl om du föredrar det.

Är du fullt frisk och inte tillhör någon riskgrupp är du också välkommen att besöka oss på byrån. Då ser vi till att hålla avstånd och nöjer oss med att hälsa muntligen. Vårt besöksrum tillåter 4 besökare i taget.

Hembesök försöker vi för närvarande att undvika.

På begravningen

Från den 1 juni 2021 kan 50 personer närvara vid en begravning inne i kyrkan eller i kapell och vid utomhusbegravningar gäller 100 personer som maxantal. Det är ingen rekommendation utan en förordning vi följer.

Vid minnesstunden

Minnesstunder räknas som en privat angelägenhet och därför kan vi som högst vara 8 personer enligt restriktionerna den 6/1 2021. Det gäller även i lokaler som används för kommersiellt bruk eller om minnesstunden sker i hemmet. Är vi på en restaurang så gäller max fyra personer vid varje bord. Är man fler än fyra i sällskapet gäller fortfarande högst fyra personer vid varje bord och minst 1 meters avstånd mellan borden.

Livesända begravningar

För de som önskar så har vi nu en tjänst där vi kan live-sända begravningen via vår hemsida. På så sätt kan långväga gäster som inte kan komma, eller anhöriga som är sjuka eller tillhör någon riskgrupp, ändå delta under avskedet. Tala med oss om ni önskar veta mer om hur det går till.