Trygghet

Vi är måna om att ge dig personlig service. Därför är den person du pratar med i telefon också den du träffar på byrån om du väljer att göra ett besök.

Samma person är sedan med och stöttar vid begravningen genom att hjälpa till med att ta emot begravningsgäster, ha kontakt med präst, vaktmästare och organist samt sköta allt praktiskt med blommor, program och annat ni önskar.

För att skapa ett vackert avsked är det viktigt att känna till den plats där begravningen ska äga rum och att ha en god relation med de som arbetar där. Tack vare vår långa erfarenhet av att skapa varma avsked i Stockholm och de samarbeten vi utvecklat genom åren kan vi med säkerhet vägleda dig till ett avsked som är anpassat efter där ni valt att vara.