Vill du hålla tal?

Vill du hålla ett tal vid ceremonin eller vid gravsättningen bör det vara av mer formell karaktär och hållas kort. Hör av dig till närmast anhöriga om du vill hålla ett tal under ceremonin så att detta planeras in.

Vill du istället hålla ett tal på minnesstunden kan talet spegla vardagen så den avlidnes personlighet och intressen lyfts. Det blir därför mindre formellt. Om ditt tal finns nerskrivet kan det också bli ett fint minne för de närmast sörjande.